មនុស្សពីរនាក់មានទំងន់ និង ដំបូងអ្នកទាំងពីរឈរលើទូកត្រង់ទីតាំង A និង B។

បន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរដើរបញ្ច្រាស់ទិសដៅគ្នាដោយល្បឿនដូចគ្នាលើទូកនោះ(ប្ដូរកន្លែងគ្នា)។ គេដឹងថាទូកមានទំងន់ P

និងមានប្រវែង L ។ តើទូករំកិលបានប្រវែងប៉ុន្មានបើគេមិនគិតកំលាំងប្រតិកម្មនៃទឹក ???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: